Search This Blog

Tuesday, April 9, 2024

CHỦ NGHĨA MÁC HỎNG TỪ GỐC RỄ - HÀ SĨ PHU

 

CHỦ NGHĨA MÁC LÊ HỎNG TỪ GỐC RỄ !

Hà Sĩ Phu.

(LÝ THUYẾT MÁC-LÊ XUẤT PHÁT TỪ NHỮNG NHẦM LẪN, PHẢN TIẾN HÓA). Ước gì TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG giành 15 phút đọc bài này !

   Xin không bàn về những lý thuyết thuần túy Triết học của Marx, mặc dù Duy vật biện chứng và Duy vật lịch sử Mác-xít cũng có những điều rất cần phải tranh luận về mặt Triết học. Điều có ý nghĩa thực tế cần thiết cho xã hội ở đây là chỉ xét những “lý sự” gọi là chủ nghĩa Mác-Lênin được dùng làm kim chỉ nam chỉ đạo mọi chủ trương của Đảng Cộng sản, những điều đã thành nhận thức phổ thông, tuyên truyền phổ cập ai cũng biết. Hiện nay về lý thuyết cũng như thực tiễn Cộng sản tuy có những biến đổi để hòng thích nghi nhưng bản chất chủ thuyết căn bản vẫn không có gì thay đổi.

Trong bài Từ Nguyễn Phú Trọng đến Lê Hiền Đức (2012, đăng trên trang mạng của nhà văn Phạm Thị Hoài) tôi đã kể qua 9 điều “nhầm lẫn nhỏ” (mà các Cụ nhà ta thường dùng chữ rất hay là “bé cái nhầm”) của Mác-Lênin khi dựng một học thuyết cao siêu và vĩ đại. Ở đây chỉ xin nhắc lại năm điều nhầm lẫn quan trọng nhất.

1/ MÁC-LÊNIN HIỂU NHẦM VỀ THỜI ĐẠI MÀ CÁC ÔNG ĐANG SỐNG.

     Tại sao có thể nói các nhà Mác-xít kinh điển đã “đọc nhầm” thông điệp của Thời đại?

Thế kỷ 18-19 và đầu thế kỷ 20 là thời kỳ phôi thai bột phát của nền văn minh Công nghiệp, vừa đem lại những thành quả nhảy vọt nhưng đồng thời cũng tạo ra những tai họa nhất thời mà lúc đầu chưa có phương án chế ngự, đó là sự áp chế của một số chủ Tư bản đối với Công nhân và sự áp chế của các nước đại công nghiệp đối với các nước còn lạc hậu cổ hủ, sự áp chế được gọi là Chủ nghĩa Đế quốc và Chủ nghĩa Thực dân.

     Chủ nghĩa Đế quốc-Thực dân ấy thực ra chỉ là bước chập chững, loạng choạng, hăm hở chào đời của một “đứa hài nhi” sẽ thành khổng lồ, nhưng Mác-Lê tưởng “Chủ nghĩa Đế quốc là giai đoạn tột cùng của Chủ nghĩa Tư bản”! Đã là “giai đoạn tột cùng” rồi thì tất nhiên là già nua sắp chết, nên phải nghĩ ngay ra một Chủ nghĩa mới để thay thế, trước mắt là huy động “Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại” để đào mồ chôn nó đi! Nhưng rồi theo thời gian đứa hài nhi có gien khổng lồ ấy “cứ giãy mãi mà không chết”, ngày càng trưởng thành và sửa chữa những điều ấu trĩ của mình, còn cái chủ nghĩa với đội quân đi “đào mồ chôn” nó thì cứ huênh hoang vô địch nhưng bỗng lăn ra chết ngay tại quê hương của mình, mà chẳng thấy giãy giụa gì.

2/ MÁC-LÊNIN HIỂU NHẦM LỊCH SỬ, TƯỞNG LỊCH SỬ CHỈ LÀ MỘT CHUỖI ĐẤU TRANH GIAI CẤP, VÀ COI ĐẤU TRANH GIAI CẤP LÀ ĐỘNG LỰC CỦA TIẾN HÓA.

     Theo Mác, Lịch sử là một chuỗi những cuộc đấu tranh giai cấp, với tư cách là động lực của Tiến hóa (trích: Giai cấp bị trị và giai cấp thống trị luôn đối kháng nhau về quyền lợi nên sinh ra đấu tranh giai cấp. Nô lệ chống chủ nô làm chế độ chiếm hữu nô lệ tan rã. Nông dân chống địa chủ phong kiến làm chế độ phong kiến tan rã. Giai cấp công nhân chống giai cấp tư sản làm chủ nghĩa tư bản sụp đổ…… Kết quả cuối cùng của những cuộc đấu tranh đó đều dẫn tới sự ra đời của phương thức sản xuất mới thông qua đỉnh cao của nó là những cuộc cách mạng xã hội).

Mác nhìn lịch sử Tiến hóa của nhân loại như một chuỗi những đoạn đứt khúc do các cuộc Cách mạng, dùng bạo lực lật đổ nhau để tạo ra thể chế mới và mỗi lần như thế làm cho xã hội tiến hóa lên một bước mới. Đó là quan điểm Chính trị Mác-xít xuất phát từ Chủ nghĩa Kinh tế (khi hạ tầng Kinh tế thay đổi thì thượng tầng Chính trị cũng thay đổi theo).

Nhưng trên quan điểm khoa học thì phải hiểu sự Tiến hóa như thế nào?

Trước hết, trong thế giới động vật, Tiến hóa là sự chọn lọc tự nhiên trong đấu tranh sinh tồn, đấu tranh giữa sống và chết, do đó cơ thể phải biến đổi để thích nghi. Động vật thích nghi với điều kiện sống chỉ bằng chính cơ thể của nó, loại cơ thể nào không biến đổi được để thích nghi thì bị tiêu diệt. Tiến hóa để lại dấu ấn trên cấu tạo cơ thể và do đó cũng thay đổi các tập tính.

      Nhưng sự Tiến hóa của con người, sống thành xã hội, thì khác hẳn:

Do có TRÍ TUỆ, là sự phát triển cao nhất của Sinh giới, nên hình thành tiếng nói và chữ viết để ghi lại những thành quả của thế hệ trước để thế hệ sau tiếp tục “ngồi lên vai” mà tiến cao hơn. Sự tích lũy và gia tăng của Trí tuệ để lại dấu ấn trong sách vở, trong công cụ lao động và cả trong phương thức quản lý-điều hành xã hội. Con người thích nghi với môi trường bằng những công cụ và những phương tiện do Trí tuệ và lao động của mình tạo ra, nên cấu tạo cơ thể không cần thay đổi mà cả xã hội vẫn tiến hóa ngày một cao hơn.

     Như vậy, sự tích lũy và gia tăng Trí tuệ, tức động lực của Tiến hóa, xảy ra có tính liên tục, và có sự cộng tác, hiệp lực với nhau trong xã hội, cho dù vẫn còn mâu thuẫn với nhau về quyền lợi. Còn sự Đấu tranh giai cấp cũng chỉ là một mặt trong sinh hoạt xã hội, đấu tranh giai cấp bằng các cuộc Cách mạng như thế là những bước gián đoạn, có thể thúc đẩy sự Tiến hóa nhưng cũng có khi làm hại cho Tiến hóa (cuộc đấu tranh giai cấp, một mất một còn trong Cải cách ruộng đất và trong Cải tạo Tư bản tư doanh của xã hội Việt Nam do Đảng Cộng sản chỉ huy là một ví dụ làm hại cho Tiến hóa, biến Việt Nam từ một xã hội có đoàn kết nhân ái và có tiềm năng phát triển biến thành một xã hội đầy thù hận và “không chịu phát triển” như bấy lâu nay).

3/ MÁC-LÊNIN TƯỞNG NHẦM VAI TRÒ LỊCH SỬ CỦA MÌNH, NÊN ĐOẠN TUYỆT VỚI CÁC GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG, KHÔNG ĐI TIẾP CON ĐƯỜNG VĂN MINH CỦA NHÂN LOẠI.

     Do tiếp nhận được tinh thần “vạch đường cho nhân loại, cải tạo cả nhân loại” của chủ nghĩa Mác-Lê cực đoan và ngạo mạn, nhà thơ mê tín Cộng sản Tố Hữu đã có những câu thơ để đời ca ngợi Cách mạng vô sản Tháng Mười Nga như sau:

Thuở Anh [Cách mạng tháng Mười] chưa ra đời,

Trái đất còn nức nở,

Nhân loại chửa thành người.

     Người Cộng sản coi cả nhân loại này không đáng là người khi chưa được Mác-Lê dẫn lối. Họ muốn xóa sạch loài người cũ không đáng là người, để nhận trách nhiệm lịch sử dựng một loài người mới cho xứng đáng là người ư? Ngông cuồng đáng khôi hài đến thế là cùng!

    Về quản lý xã hội thì Mác-Lê coi mọi Nhà nước xưa nay chẳng qua là công cụ để bóc lột người lao động, nên phải tiến tới làm cho nhà nước tiêu vong đi để cho giới lao động trực tiếp làm lấy việc quản lý. Thế là không thèm hiểu về sự phân công xã hội. Cũng do không thèm hiểu về sự phân công xã hội nên mới coi giai cấp công nhân, giai cấp lao động, chính là “giai cấp tiền phong, giai cấp lãnh đạo, giai cấp tiêu biểu cho phương thức sản xuất tiên tiến nhất”!

     Mặc dù có nhà lý luận cố bênh vực Mác rằng “Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản không phải là “ý muốn nhân tạo”, hoặc “lựa đặt ngông cuồng” của C. Mác mà do địa vị kinh tế – xã hội khách quan quy định”, nhưng thực tế thì một giới lao động nào đó cũng chỉ là sản phẩm của một nền văn minh tương ứng sinh ra, chứ tiêu biểu và dẫn dắt cho nền văn minh đó phải ở giới chuyên viên và trí thức tinh hoa, có đủ Trí tuệ, đủ trình độ điều hành, vì đó là sự phân công tự nhiên trong xã hội.

     Thực ra đến thời các ông Mác và Lê ra đời, tức thời kỳ Văn minh Công nghiệp Nhân loại đã tiến được những bước khá xa, đã có ý thức nâng đỡ sự phát triển cá nhân để tạo ra mọi giá trị, đồng thời biết quản lý xã hội theo nguyên tắc Dân chủ và Pháp trị: DÂN CHỦ để cá nhân có điều kiện phát triển nhưng đồng thời cần PHÁP TRỊ để khống chế sự phát triển Tự do cá nhân sao cho không thể ảnh hưởng xấu đến người khác và đến cả cộng đồng.

     Trong xã hội Pháp trị, Đạo đức “phải trở thành thừa”, không cần anh đạo đức, anh cứ làm đúng Pháp luật là đúng đạo đức rồi. Giáo dục đạo đức chỉ là biện pháp hỗ trợ, rất cần cho tuổi thanh thiếu niên. Khi trưởng thành, sống trong xã hội thì “Trường đời” mới là trường học tự nhiên hun đúc con người. Xã hội có Pháp trị lành mạnh thì hun đúc ra những con người tử tế, xã hội vô pháp thì hun đúc ra những con người lưu manh. Khi bộ máy cầm quyền còn hư hỏng thì làm sao các công dân lại có thể sống cho tử tế được, dù có giáo dục đạo đức bao nhiêu cũng bằng thừa, vì “Trường đời” đã giáo dục tất cả.

     Khi Mác (1818-1883) và Lê (1870-1924) ra đời thì đã có những nhà tư tưởng về Dân chủ và Pháp trị như John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1775), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Voltaire (1694-1778)…, họ đã tạo ra cả một thời đại Khai sáng, với lý thuyết về Khế ước xã hội, chống chủ nghĩa chuyên chế và xây dựng Chủ nghĩa tự do, đặc biệt là hình thành lý thuyết về Tam quyền phân lập để điều hành xã hội. Lịch sử loài người hàng nghìn năm mới đạt đến trình độ như vậy, nền văn minh ấy đã đạt được rất nhiều thành quả nhưng lại tạo ra những mâu thuẫn mới mà xã hội cần tìm cách khắc phục, chứ không thể nói nhân loại lúc ấy “chưa thành người”!

     Chính Mác-Lê “đoạn tuyệt một cách triệt để nhất với các giá trị truyền thống” mới là người mắc bệnh “phủ nhận quá khứ”, mà “phủ định sạch trơn” một cách vô lý nhất, chứ những người dân chủ ngày nay có phủ định con đường Mác-Lê cũng chỉ là “phủ định sự phủ định” đúng phép biện chứng để trả lại cân bằng cho thế gian, đem lại bình yên cho cuộc sống mà thôi!

     Nếu trào lưu Cộng sản chỉ như một làn sóng phản biện, chỉ vạch trần, phê phán những yếu kém, những bất công do xã hội Công nghiệp lúc ấy tạo ra thì quá tốt, để giúp xã hội buộc phải thanh toán những khuyết tật của mình. Cộng sản muốn tranh giành quyền bính cũng tốt thôi, nhưng phải giành bằng cách cạnh tranh công khai-dân chủ, chứ không thể “cướp” chính quyền, và giành được chính quyền rồi thì đi tiếp con đường tiến bộ của nhân loại tức con đường Dân chủ đa nguyên Pháp trị như các nước Bắc Âu bây giờ (đó là nền Dân chủ Xã hội bắt nguồn từ Quốc tế 2), rồi cũng thực hiện đường lối Lao-Tư lưỡng lợi như cụ Phan Châu Trinh đã nghĩ đến (tạo điều kiện để các nhà Tư bản kinh doanh chân chính và thu lãi nhiều để có tiền góp cho các quỹ phúc lợi xã hội, trợ cấp người lao động, người nghèo, người già yếu tàn tật…).

    Con đường Dân chủ Xã hội (đừng dịch nhầm là Xã hội chủ nghĩa) của Bắc Âu tuy có tiếp nhận Mục đích tốt đẹp mà Mác-Lê gợi ý, nhưng Phương tiện tiến hành hành thì hoàn toàn khác nên thành công rực rỡ, dù bị các nhà lý luận Mác-xít ghét bỏ như kẻ thù, nhất là lý luận gia Nguyễn Đức Bình, bởi đó là đối chứng hùng hồn nhất, chứng minh Mác-Lê muốn làm điều tốt song cách làm hoàn toàn sai lầm nên gây hiệu quả ngược với mục đích.

     Lối thoát danh dự cho Cộng sản Việt Nam hiện nay là từ bỏ con đường cực đoan ảo tưởng Mác-Lê của Quốc tế 3, để theo con đường Bắc Âu (tức con đường từ Quốc tế 2 mà Thụy Điển là tiêu biểu), cũng là con đường Phan Châu Trinh chủ trương (con đường bị Hồ Chí Minh phê phán là hữu khuynh thân Pháp). Thực chất cái gọi là “chủ nghĩa Tư bản” chẳng qua là một giai đoạn khá cao trong tiến trình Tiến hóa tự nhiên của xã hội loài người, giai đoạn văn minh Công nghiệp và Đại Công nghiệp, gọi là “chủ nghĩa” nhưng không ai nghĩ ra trước, không có tác giả như trường hợp “chủ nghĩa Cộng sản”.

      Nhưng sai lầm chết người ở chỗ phong trào Cộng sản tưởng nhầm là lịch sử giao cho mình nhiệm vụ phải làm lại thế giới, cướp lấy chính quyền để xây dựng một chế độ Mác-xít, theo một chủ nghĩa do một vài tác giả cụ thể bốc đồng nghĩ ra trong một thời gian ngắn, một Thiên đường hết sức chủ quan, thiếu hiểu biết, rất phản khoa học, phản quy luật. Cái chủ nghĩa Cộng sản mới toanh ấy tuyên bố “đoạn tuyệt một cách triệt để nhất với các giá trị truyền thống đã có”, nên gạt bỏ hết mọi giá trị mà nhân loại phải hàng nghìn năm mới đạt được là nền Dân chủ đa nguyên Pháp trị với thiết chế Tam quyền phân lập.

   Mục đích Cộng sản thì cao siêu nhưng phương cách thực hiện là bạo lực cách mạng, là độc đảng toàn trị nên thực tế đã đạp đổ tất cả nền Dân chủ Pháp trị vừa mới manh nha. Người Cộng sản coi các giá trị đó là sản phẩm của chủ nghĩa Tư bản nên quyết tâm đào mồ chôn nó đi. Chính từ sự kiêu ngạo vô lối này, chủ nghĩa Cộng sản Mác-Lê đã tự đào mồ chôn chính mình trước lịch sử tiến hóa Nhân loại.

4/ MÁC-LÊNIN ẢO TƯỞNG VÌ KHÔNG HIỂU BẢN TÍNH CON NGƯỜI.

- Mác-Lê dám tưởng tượng sẽ có ngày “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” vì tin rằng khi được chế độ Cộng sản giáo dục thì “con người mới” sẽ rất thánh thiện chứ không ai tham lam, muốn làm ít mà đòi hưởng nhiều!

- Tuy Mác vẫn nhắc một danh ngôn cổ điển “Không có gì thuộc về con người mà xa lạ đối với tôi” nhưng có lẽ Mác vẫn không hiểu, không chấp nhận bản tính tự nhiên của con người. Nếu Mác-Lê biết bản tính con người vốn tham lam và lợi dụng khi không bị luật pháp kiềm chế thì Mác-Lê đã không cho phép Đảng Cộng sản được độc quyền lãnh đạo. Không có đa nguyên kiềm chế, khiến cho các Đảng Cộng sản cầm quyền đều mặc sức lạm quyền, mặc sức tham nhũng quyền lực như ở các nước Cộng sản ngày nay (ví dụ: đã làm Tổng Bí thư lại muốn kiêm luôn Chủ tịch nước để nắm gọn toàn bộ quyền lực trong tay như Tập Cận Bình và những người tương tự)! 

     Nếu hiểu bản tính tham lam của con người, sao lại trao toàn bộ khối Công hữu khổng lồ của đất nước cho cơ quan nhà nước “thống nhất quản lý” để nó biến hết của công thành của tư? Chính luật pháp Tư bản hiểu rõ con người nên mới không cho tập trung quyền lực mà phải “Tam quyền phân lập” hẳn hoi, chứ không lừa dối bằng kiểu “tam quyền phân công” từ một đầu mối là sự chỉ huy thâu tóm của một đảng duy nhất.

5/ MÁC-LÊNIN HIỂU MHẦM VỀ NGUYÊN NHÂN KHỔ ẢI VÀ BẤT CÔNG, VÀ DO ĐÓ SAI LẦM VỀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT.

     Đi vào những việc cụ thể Mác-Lê cũng mắc những nhầm lẫn. Mác-Lê quy nguyên nhân mọi tai họa là do tính Tự do cá nhân và tính Tư hữu nên tìm mọi cách để “chống chủ nghĩa cá nhân” và diệt Tư hữu để công hữu hóa hết thảy, và để nhà nước Cộng sản duy nhất quản lý. Kết quả là không có gì phát triển được và chính cái nhà nước Vô sản độc quyền quản lý tài sản Công hữu thì nó biến mọi Công hữu thành Tư hữu của họ. Để tránh tệ nạn tham nhũng và cậy quyền thì Đảng Cộng sản lại dùng biện pháp “phê và tự phê, tu dưỡng đạo đức, theo đạo đức Bác Hồ”, kết quả là những kẻ càng ca tụng đạo đức bao nhiêu thì sự tham lam lại ngày càng phát triển bấy nhiêu. Nền Kinh tế chỉ huy (với các kế hoạch 5 năm) và Kinh tế quốc doanh làm cho nhà nước và nhân dân đều kiệt quệ nhưng cái túi riêng của những “học trò xuất sắc của đạo đức Bác Hồ” thì căng đầy tiền tỷ đô la để gửi ngân hàng Thụy Sĩ! Về sau, tuy biết sai lầm nên đã chuyển sang Kinh tế thị trường và ca ngợi Kinh tế tư nhân, nhưng tất cả vẫn nằm trong tay một đảng độc quyền và một “nền Pháp trị xã hội chủ nghĩa” thì tất cả vẫn chỉ là sự “đánh bùn sang ao”, kể cả việc “đốt lò” rùm beng cũng vậy.

     Công hữu hay Tư hữu, đó là một mấu chốt của tình hình diễn biến. Thuở ban đầu thì những người Cộng sản thật sự chân thành tin vào con đường Công hữu như lời Mác dạy. Nhưng khi bước vào thực hiện thì chút liêm khiết lúc đầu bị cái máu tham trong lòng tấn công. Máu tham tự nhiên cứ như một kẻ gian truyền kiếp ẩn nấp sẵn trong lòng những tín đồ Cộng sản, cứ đêm ngày xui họ biến những của Công trong tay thảnh của Tư, một sự “cướp ngày” có giấy tờ rất đúng quy trình! Và cứ thế tình hình mỗi ngày một xấu. Cái máu tham phục sẵn trong mỗi con người hỏi Mác có biết không, có “xa lạ” với Mác không?

      Đã từ lâu, miệng nói Công hữu nhưng tay làm Tư hữu, nhưng không phải thứ Tư hữu lành mạnh công minh mà là Tư hữu gian manh. Cờ thì giương cao Búa và Liềm nhưng hành động thì cướp đất của Nông dân và không cho Công nhân tự lập hội để bảo vệ quyền lợi. Công và Nông là những người khổ nhất hiện nay, trong khi trên truyền hình toàn thấy những ông bà Nông dân (phần đông có gốc Bộ đội) có hàng chục héc-ta đất, thu lợi hàng chục tỷ mỗi năm, quá đẹp!

     Trước tình trạng Cộng sản nói một đằng làm một nẻo như vậy thì tôi biết tranh luận những điều lý thuyết là hoàn toàn vô ích, vì người ta nói như vậy nhưng có làm như vậy đâu nên tranh luận về lời nói làm gì? Song, tôi vẫn muốn chốt lại một vài điều về lý thuyết chỉ để thấy cái gọi là học thuyết Mác-Lê và Chủ nghĩa Xã hội khoa học ngay từ đầu đã chỉ là một tà thuyết, phản khoa học, một ảo tưởng xuất phát từ khát khao đẹp đẽ muốn giải phóng con người.

    Tà thuyết đã phản lại Thiện tâm, nó sẽ bị cuộc đời vứt bỏ, Nghị quyết 1481 của Quốc hội 46 nước châu Âu đã khẳng định Chủ nghĩa Cộng sản là một chủ nghĩa chống Nhân loại.

Nhưng trong xã hội Việt Nam hiện nay, đừng vội tưởng Ý thức hệ Cộng sản đã hết tầm quan trọng để không cần quan tâm đến nữa. Trái lại Đảng Cộng sản vẫn còn giữ chặt và đẩy mạnh giáo điều Mác-Lê và xiết chặt bộ máy Chuyên chính hơn bao giờ hết, bởi đó là chất xi măng gắn kết của hệ thống và là cái áo giáp sắt giữ an ninh chế độ. Đảng Cộng sản mỗi khi mở cửa một chút thông ra thế giới thường khiến cho nhiều người vui mừng, vì nghĩ cứ mỗi ngày một chút, một tí chút thôi thì lâu dần, tích tiểu thành đại, cũng sẽ ngày một khá lên. Xin thưa, đấy là kiểu tư duy đơn giản thuận chiều của con nít. Mỗi lần mở ra cũng kèm theo một kế hoạch xiết lại, chặt hơn. Phía trước chờ ta luôn có một dấu hỏi, ngay bên cạnh một niềm hy vọng.

(Trích từ bài viết nhân dịp kỷ niệm trang Bauxite Việt Nam 10 năm-2019- https://boxitvn.online/?p=86051 )

Monday, April 1, 2024

TẠI SAO TÔI BẦU CHO TỔNG THỐNG DONALD TRUMP - ĐỖ NGỌC HIỂN

 

TẠI SAO TÔI BẦU CHO CỰU TỔNG THỐNG

               DONALD J. TRUMP NĂM 2024                                  

                              (Góc nhìn của một công dân bình thường)

                                                    Đỗ Ngọc Hiển

                     Cựu giáo sư Kinh tế trường Võ bị Quốc gia Việt Nam.

Lời mở đầu.

Kính thưa quý vị đồng hương Việt Nam thân mến.

Trước hết người viết muốn minh định rằng người viết là công dân Hoa Kỳ bình thường, tuyệt đối bảo vệ và trung thành với bản Hiến pháp Hoa Kỳ tuyệt vời và lý tưởng với bản 10 quyền căn bản (Bills of Rights) của Con người mà các nhà lập quốc đã thiết lập cho một định chế chính trị Dân chủ Cộng hòa (Democratic Republic) với tam quyền phân lập: Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp.

Định chế chính trị này đã tồn tại và phát triển vượt bực về kinh tế và chính trị để chiếm giữ vị trí cường quốc số một trên thế giới trong hơn 200 năm qua, một quốc gia mà mọi người trên hoàn vũ mơ ước được là người công dân và sinh sống tại đây, thực hiện được “Giấc mơ Hoa Kỳ” (American Dream).

Tổng thống của một đảng phái chính trị chỉ là người đại diện và thực thi cương lĩnh chính trị (Political Platform) của đảng đó khi nắm chính quyền để thực hiện nguyện vọng của nhân dân. Đó là “Tăng trưởng kinh tế và an toàn xã hội” (Economic Growth and Social Security) trong một khuôn mẫu lập pháp theo bản hiến pháp quy định.

Thưa quý vị đồng hương, để so sánh qua các chứng cớ thực tế được trích dẫn từ những cuốn sách đề cập tới các đời tổng thống do các nhà báo điều tra chuyên nghiệp (Professional Investigating Journalists) thực hiện, người viết một lần nữa muốn gửi tới quý vị một bài đối chiếu tổng thể và toàn diện về mọi phương diện của hai ứng viên Tổng thống Donald Trump và Joe Biden năm 2024 để chúng ta là những người dân bình thường có một cái nhìn chính xác, trung thực và vô tư trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 và sử dụng lá phiếu của mình  một cách thông minh và trung thực cho ứng viên Tổng thống nào đã và sẽ thực hiện được ý nguyện của toàn dân “Tăng trưởng kinh tế và an toàn xã hội” mà chính chúng ta và con cháu chúng ta được thụ hưởng.

Bài “Một góc nhìn” này  tổng hợp các trích dẫn từ nhiều cuốn sách của các nhà báo điều tra chuyên nghiệp  về các đời Tổng thống mà người viết đã phổ biến trong bài biên khảo trước đây: Donald Trump, Ông là ai- Joe Biden, Ông là ai- Công và tội của Donald Trump- Công và tội của Joe Biden.

Phần I. Joe Biden, Ông là ai? Công và tội.

A.  Thân thế và Học lực.

Ông Joe Biden sinh tại tiểu bang Pennsylvania trong một gia đình công nhân. Tổ tiên của ông làm trong các mỏ than vùng đông bắc tiểu bang Pennsylvania, 12 giờ một ngày. Ông cho biết ông là người duy nhất trong gia đình theo học đại học. Do đó ông rất tự hào mình là người tự lập (self-made man) đã đạt được vị trí và danh vọng như hiện nay.

Theo George Neumayr, tác giả cuốn sách “Sự gian trá của Joe Biden (The Biden Deception) cho biết Joe Biden chỉ là một người tầm thường (Ordinary Joe), không mấy thông minh và xuất sắc về bất cứ lãnh vực nào. Ông theo học Luật khoa tại đại học Syracuse, tiểu bang New York và ra trường đứng hạng 76 trong 86 sinh viên trong lớp.

Chính vì sự thông minh kém, thiếu tự tin và kiến thức nông cạn nên mắc phải bệnh đạo văn “liên hoàn” (serial plagiarism). Đã có lần ông đạo văn một đoạn văn trong một bài về luật pháp đăng tải trên tờ báo luật pháp của trường, ông thầy bắt được nên cho điểm “F” (Failure) cho lớp học đó và bị khiển trách nghiêm khắc. Những bê bối đạo văn liên hoàn đã buộc ông phải bỏ cuộc chạy đua chức Tổng thống năm 1988. Ông thường đạo văn từ các bài nói chuyện của các nhân vật nổi tiếng như Robert Kennedy, Hubert Humphrey và Mao Trạch Đông.

B.  Bản chất.

1.   Joe Biden sách nhiễu nữ giới (Creepy Joe).

Dù Joe Biden cho mình là người bênh vực nữ giới nhưng ông có một thành tích dài xử sự với phụ nữ rất sàm sỡ và thiếu nhã nhặn. Trong cuốn sách “The First Family Detail” tác giả Ronald Kessler kể lại “Biden có thói quen tắm trần truồng trong hồ bơi, khiến các nhân viên mật vụ bảo vệ nữ giới cảm thấy rất bị xúc phạm.

Lucy Flores, trong một cuộc tranh cử với Joe Biden đã viết một bài về kinh nghiệm có tựa đề”An awkward kiss changed how I saw Joe Biden” (Một cái hôn kỳ cục đã thay đổi cái nhìn của tôi đối với Joe Biden). Bà nhớ lại trong một lần đi tranh cử khác, Joe Biden đến sau bà, ôm bà và hôn phía sau cổ bà.

Tháng 3 năm 2020, Tara Reade, cựu nhân viên văn phòng thượng viện của Joe Biden, đã đưa ra một tố cáo nghiêm trọng nhất đối với Joe Biden. Bà Reade nói chẳng những Joe Biden đã hôn bà mà còn đẩy bà vào tường và dùng ngón tay đưa vào vùng kín của bà không có sự đồng ý của bà. Bà nói “Tôi nghĩ là tôi đã bị hiếp bởi bàn tay của Joe Biden (According to Reade, Biden pressed her up against the wall and digitally penetrated her- put his finger in her vaginal- without her consent). Bà Reade nói tiếp chuyện xẩy ra cùng lúc và rồi tay ông ấy sờ soạn dưới quần áo tôi. Bà vẫn còn nhớ Joe Biden hỏi bà có muốn đi nơi nào khác không? (Do you want to go somewhere else?) và khi bà thoát khỏi vòng  tay Joe Biden, ông nói” Ê này, tôi đã nghe nói là cô thích tôi mà” (Come on man, I heard you liked me).

Tất cả các nhân viên văn phòng thượng nghị sĩ của ông đều cảm thấy sợ hãi và dè chừng khi ở gần ông. Chính vì vậy mà Tổng thống Donald Trump gọi ông là”Joe sờ soạn” (Creepy Joe). Có rất nhiều câu chuyện mà tác giả cuốn sách nói trên đề cập tới nhưng người viết không thể trích dẫn hết trong bài này.

2. Joe Biden là một Phó Tổng thống gây nhiều tai tiếng (Obama’s Blundering Veep). Barack Obama bất đắc dĩ ủng hộ Joe Biden ra tranh cử Tổng thống năm 2020 khi Bernie Sanders rút khỏi cuộc đua vì ông còn nhớ trong vai trò Phó Tổng thống, Joe Biden đã gây ra nhiều tai tiếng về sách nhiễu phụ nữ và lầm lỗi khi khuyên Obama trì hoãn việc loại trừ trùm khủng bố Bin Laden.

3.   Huyền thoại “Biden là người ôn hòa” (The myth: Biden is a moderate).

Theo tác giả cuốn sách “The Biden Deception” Joe bình thường (Ordinary Joe) tự coi mình là người ôn hòa với khả năng đòan kết nhân dân, nhưng thật ra ông rất nguy hiểm mà người ta không nhận ra. Joe Biden là một con người xã hội chủ nghĩa dấu mặt (A Crypto Socialist) đội lốt áo trừu (A socialist in sheep’s clothing).Thực ra, theo tác giả George Neumayr, Joe Biden đứng về cánh thiên tả trong mọi vấn đề, từ chiến dịch thay đổi khí hậu xanh (Green New Deal), xâm phạm quyền hiến định sở hữu súng và tôn giáo, tới âm mưu xã hội chủ nghĩa biến Hoa Kỳ thành Venezuela.

4.   Thực thể chính trị của Joe Biden (Biden’s Identity Politics).

Joe Biden vận dụng chính trị như một phương tiện, một căn cước để mưu cầu lợi ích cho bản thân và đảng Dân chủ của ông. Joe Biden tự cho mình là người có khả năng đoàn kết mọi thành phần dân chúng Hoa kỳ. Nhưng thật ra ông là người gây chia rẽ và phân biệt chủng tộc, khi ông nói trong một cuộc vận động bầu cử Tổng thống năm 2020 với các công nhân xe hơi của hãng Ford ở tiểu bang Michigan “Anh không bầu cho tôi, anh không phải là người da đen”.

5.   Joe Biden và Công giáo giả mạo (Counterfeit Catholics).

Joe Biden tự xưng là người Công giáo, nhưng ông đã chống lại các tín lý nền tảng của Giáo hội Công giáo La mã. Ông ủng hộ phá thai và dùng tiền thuế của dân để tài trợ các trung tâm phá thai. Joe Biden cũng ủng hộ hôn nhân đồng tính nam hay nữ và chuyển giới tính. Vì những quan điểm trên, Joe Biden đã bị vị Giám mục sở tại từ chối cho rước lễ (communion) ở tiểu bang Delaware.

6.  Kinh doanh gia đình Joe Biden: Tham nhũng (The Biden Family Business: Corruption).

Trong cuốn sách “ Những góc nhìn tham nhũng” (Profiles of Corruption) tác giả Peter Schweizer cho biết sự giầu có của gia đình Biden nhờ vào ảnh hưởng chính trị của ông ấy và liên quan tới 5 thành viên trong gia đình hiện nay gồm 3 con trai: Hunter, James và Frank Biden, cô con gái Ashley và người chị Valery.Joe Biden đứng đầu một gia đình gồm những người móc nối hành lang (lobbyists) giầu có và những kẻ hoạt đầu chính trị đã trải qua nhiều năm làm ăn và trở nên giầu có nhờ ảnh hưởng của ông. Joe Biden biết những ảnh hưởng này rất rõ.

Hunter Biden nhận được việc làm giá trị nhiều triệu mỹ kim như một thành viên trong Hội đồng quản trị khí đốt thiên nhiên Purisma ở Ukraine trong nhiều năm mà không có một chút  kinh nghiệm nào về lãnh vực này. James Biden, người em trai, trở thành một Tổng giám đốc điều hành một công ty xây cất mặc dầu không có kinh nghiệm. Ông tham gia công ty xây cất Hillstone khi công ty này thắng một khế ước kếch xù ở Iraq bị chiến tranh tàn phá. Frank Biden, người con trai, dù không có kinh nghiệm gì về giáo dục, nhờ ảnh hưởng của cha, đã nhận được một vị trí quan trọng trong một công ty quản trị học đường đã tham nhũng nhiều triệu mỹ kim từ chương trình trợ cấp liên bang thời Obama. Người chị của Joe Biden là Valery làm chủ một công ty thông tin chính trị, kêu gọi đóng góp hai triệu rưỡi mỹ kim cho quỹ “Từ các công dân cho Biden và Biden tiến tới Tổng thống trong cuộc tranh cử năm 2008”, nhưng bị tai tiếng về sách nhiễu giới phụ nữ nên phải rút lui.

Nhưng người con tham nhũng nhất là Hunter Biden qua sự tiết lộ hộp cứng trong máy tính của anh ta về những vụ tham nhũng động trời ở Nga, Ukraine, và nhất là ở Trung quốc. Hunter theo cha sang Trung quốc móc nối kinh doanh và kiếm được cả chục triệu mỹ kim như báo chí mới phanh phui. Ngoài ra Hunter còn thiết lập rất nhiều công ty ma ở Trung quốc để rửa tiền và dĩ nhiên Joe Biden, có ám danh “Ông lớn” (Big Guy) cũng được chia phần trăm.

 

C. Cương lĩnh chính trị tương lai của Joe Biden. (Joe Biden’s future political platform).

Joe Biden đã đắc cử Tổng thống năm 2020, ông đang thực hiện cương lĩnh chính trị tổng quát như sau:

·        Đặt nhẹ vấn đề trật tự và luật pháp

·        Xóa bỏ biên giới quốc gia.

·        Chủ trương cho phép phá thai trên toàn quốc.

·        Đối xử với Trung quốc như một đồng minh thay vì như một kẻ thù nguy hiểm.

·        Tiếp tục chính sách quốc gia của Obama còn bỏ dở như tái kiến tạo nước Mỹ (Remaking America).

·        Là viên đá lót đường cho đảng Dân chủ thiên tả hơn.  

 

D.    Các chính sách đang được thực hiện.

a/ Xóa bỏ sự giảm thuế của Donald Trump. Chính sách này đưa đến các hậu quả sau:

·         Nhìn tổng quát, giới trung lưu phải trả thuế nhiều hơn khoảng 2 ngàn mỹ kim một năm.

·        Các chủ nhân xí nghiệp nhỏ bị tăng thuế vì sự loại bỏ 20% khấu trừ cho các doanh nghiệp nhỏ.

·        Hàng triệu gia đình bị giảm phân nửa khấu trừ tiêu chuẩn (Standard deduction).

·        Thuế sẽ tăng trong mọi tiểu bang và các quận hạt liên bang.

  b/  Chương trình di dân.

Joe Biden chủ trương chính sách di dân bất hợp pháp bỏ ngỏ và ông nói khi đắc cử không một ai sẽ bị trục xuất trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ. Ông dự trù hợp thức hóa 11 triệu di dân bất hợp pháp hiện đang sống tại Hoa kỳ để kiếm phiếu.

c/  Sản xuất và mua bán vũ khí.

Joe Biden chủ trương kiểm soát chặt chẽ các xí nghiệp sản xuất vũ khí sát thương và việc sở hữu súng. Ông nói “Hỡi các nhà sản xuất súng, tôi sẽ tính chuyện với các anh và sẽ đè bẹp các anh” (Gun manufacturers, I'm going to take you and I’m going to beat you)

d/ Hệ thống tòa án.

Riêng đối với Tối cao Pháp viện, ông đưa ra hai dấu chỉ đề cử loại quan tòa nào. Ông muốn đề cử một phụ nữ da đen vào Tối cao Pháp viện và đề cử Barack Obama nếu ông này đồng ý. Lời phát biểu trên đây của Joe Biden chứng tỏ ông dùng căn cước chính trị (Identity Politics) thay vì dựa vào tài đức nghiêm minh, chính đại. Ông đã tỏ ra là người phân biệt chủng tộc.

e/  Chương trình y tế Bincare.

Tại buổi họp thành phố tháng 2 năm 2020 do CNN tổ chức, Joe Biden đã giải thích và đưa ra một chương trình y tế toàn dân dựa trên Obamacare. Theo bà Sally Pipes, các công ty bảo hiểm y tế tư nhân sẽ phá sản và đưa đến sự độc quyền bảo hiểm y tế của chính phủ.

f/  Joe Biden sẽ phá nát tự do tôn giáo. (Biden Will Crush Religious Freedom).

Trong những năm cầm quyền, Barack Obama đã hành xử tồi tệ với nhưng người Thiên chúa giáo và Biden cũng đã ra hiệu hành xử giống như Obama. Quan điểm của ông về quyền phá thai, hôn nhân đồng tính và chuyển giới xác định sự đối xử ác tính với tự do tôn giáo. Joe Biden quả thực là một tín hữu công giáo bịp.

g/  Chương trình mới về thay đổi khí hậu.  (Biden’s Green New Deal).Joe Biden chủ trương thay đổi khí hậu qua việc sử dụng hệ thống quạt gió và ánh sáng mặt trời để tạo ra năng lượng sạch sử dụng trong mọi lãnh vực.Ông cực lực chống đối việc khai thác dầu hỏa và khí đốt trên đất liền cũng như ngoài khơi qua kỹ thuật phiến đá (slates).

Thật là một chủ trương xa vời có phần ảo tưởng. Biết bao giờ có đủ năng lượng do quạt gió và ánh sáng mặt trời để sử dụng trong mọi lãnh vực dân sự và quân sự, như kỹ nghệ sản xuất, hàng không v...v...

h/ Những điên rồ trong chính sách ngoại giao của Joe Biden (Biden’s Foreign Policy Follies).

Joe Biden chủ trương một chính sách ngoại giao hòa hoãn và sống chung hòa bình của Tổng thống Jimmy Carter và có thể còn tệ hơn nữa, tiếp nối gót chân của Obama đi khắp nơi cúi đầu xin lỗi và chấp nhận sự nhục nhã như bị bắt xuống cửa sau máy bay Air Force One ở Trung quốc.

Joe Biden  chỉ trích cựu Tổng thống Ronald Reagan về cuộc chạy đua vũ khí trong chiến tranh lạnh. Ông chống đối sự phát triển hệ thống hỏa tiễn phòng thủ chiến lược (Strategic Defense Initiative). Tháng 12 năm 2007, Biden yêu cầu cắt giảm 20 tỷ mỹ kim cho các chương trình quân sự đặc biệt như chiến tranh các vì sao (StarWars), vũ khí nguyên tử mới, máy bay chiến đấu F-22 và khu trục ngư lôi hạm Nimitz-Class Destroyer. Cũng chính vì chính sách ngoại giao hòa dịu ươn hèn trong chính quyền Obama và đảng Dân chủ mà Trung quốc đang làm mưa gió hiện nay ở biển đông.

Nói tóm lại, nhìn chung trên phương diện ngoại giao, Barack Obama và Joe Biden đã đánh mất những hào quang  của một vị Tổng thống cường quốc số một thế giới. Đó là uy tín, sự kính nể, sức mạnh, uy quyền và khả năng lãnh đạo trong cộng đồng thế giới.

i/  Hệ thống giáo dục công sa sút phẩm chất (A Failing Public Education).

Tháng 3 năm 2020, Hiệp hội Giáo dục Quốc gia đề cử Joe Biden ra tranh cử Tổng thống. Kế hoạch giáo dục của Biden nhằm đổ thêm tiền thuế của dân vào hệ thống giáo dục công đang xuống cấp thê thảm. Ông không quan tâm tới sự nâng cấp tiêu chuẩn giảng dậy của các nhà giáo mà ngược lại là tăng tiền lương cho nhóm này. Joe Biden không quan tâm về sự thiếu sót này, mà coi giáo dục như một phương tiện để khuyến khích quan điểm chính trị cánh tả về phân biệt chủng tộc với học thuyết Chủng tộc phê phán (Critical Race Theory-CRT).

Số điểm thi vào đại học trong mấy thập niên vừa qua giảm sút trầm trọng. Các sinh viên Hoa Kỳ thua kém về môn toán học, vật lý, hóa học so với một số quốc gia kỹ nghệ tân tiến như Nhật bản, Đức, Singapore, Đài loan và Đại Hàn.

E- Tài sản, lương bổng của chính trị gia chuyên nghiệp Joe Biden.

Nếu lấy mức lương trung bình của Thượng nghị sĩ 200 ngàn mỹ kim một năm trong 35 năm là 7 triệu mỹ kim, 300 ngàn mỹ kim trong 8 năm Phó Tổng thống là 2,4 triệu và 1.2 triệu mỹ kim làm Tổng thống trong 3 năm thì tổng số lương bổng của Joe Biden là 10.6 triệu mỹ kim trong 47 năm làm chính trị gia chuyên nghiệp. Theo nhiều nhà quan sát thì tài sản riêng của Joe Biden hiện nay lên tới nhiều chục triệu mỹ kim, phần lớn là tiền chia phần trăm mà Hunter Biden dành cho “Ông Lớn” (Big Guy) Joe Biden.

F- Trình độ văn hóa.

Như đã trình bầy ở trên “Joe tầm thường” (Ordinary Joe) với trí thông minh bình thường và kiến thức nông cạn, giới hạn nên mắc bệnh “đạo văn liên hoàn” (Serial Plagiarism).

Trong các cuộc họp báo trong hay ngoài nước, Joe Biden thường tỏ ra bối rối và thiếu tự tin, nói trước quên sau và nhầm lẫn mặc dầu các câu hỏi và trả lời đã được soạn sẵn theo thứ tự các nhà báo được chỉ định. Trong cuộc họp báo tại Việt Nam mới đây, đầu tháng 9 năm 2023, là một trò cười cho thiên hạ.Cuộc họp báo chưa được bao lâu, Joe Biden nói phải đi ngủ, khiến cô Giám đốc Báo chí tòa Bạch Ốc phải xin lỗi, rồi ông trả lời vài câu hỏi nữa và chuồn luôn.

Đã gần 3 năm cầm quyền, Joe Biden mới đọc bài diễn văn “Tình hình Liên bang” (State of Union) có một lần. Một cách tổng quát, một bài bá cáo “Tình hình Liên bang” gồm 3 phần:

  - Bá cáo cho Quốc hội thành quả chính trị, kinh tế và ngoại giao v...v... trong giai đoạn cầm quyền.

  - Nêu ra những trở ngại và khó khăn chưa khắc phục được.

  - Đưa ra những biện pháp hay chính sách cụ thể để điều chỉnh và sửa sai.

Dựa trên 3 chỉ tiêu trên, bài bá cáo “Tình hình Liên bang” của Joe Biden là một thất bại thảm hại. Bài bá cáo tẻ nhạt chỉ đề cập sơ qua 3 mục tiêu trên và chỉ chú trọng vào việc vận động tranh cử Tổng thống năm 2024. Ông chỉ trích đảng Cộng hòa là độc tài, định xóa bỏ chương trình an sinh xã hội (Welfare) và đổ tội cho chiến tranh Ukraine đã gây nên lạm phát v...v...Tóm lại những cái gì tốt là do công của ông, còn những gì xấu là do thiên hạ và ngoại cảnh. 

Khi ra tranh cử năm 2020, Joe Biden đưa ra khẩu hiệu “Xây dựng lại tốt hơn” (Build Back Better) chung chung và mơ hồ. Những gì làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, cựu Tổng thống Donald Trump đã làm hết, nên tình hình chính trị và kinh tế khá ổn định và tăng trưởng mạnh.

Xin quý vị đồng hương với lương tâm trung thực, quý vị có thấy gì tốt đẹp hơn không trong gần 3 năm Joe Biden cầm quyền.

Trong gần 40 năm làm Thượng nghị sĩ, Joe Biden không để lại một dấu ấn (legacy) gì. Ông chưa đưa ra được một dự luật nào chứ đừng nói tới một đạo luật (Act) được Quốc hội thông qua, có lợi cho nước Mỹ và nhân dân Mỹ. Ông chính là một Nghị sĩ gật, ngậm miệng ăn tiền.

Joe Biden cũng chưa phát hành một ấn phẩm nào về bất cứ đề tài gì. Người viết đang tìm đọc và tìm chưa ra. Ông chưa nhận được một danh hiệu hay một giải thưởng nào cho tới nay.

G- Nền tảng đạo đức gia đình và xã hội.

  1/ Đạo đức gia đình.

Joe Biden là một người phản bạn và cướp vợ bạn, người bạn đã cùng vợ bỏ thời gian và tiền bạc ủng hộ ông ra tranh cử chức Thượng nghị sĩ năm 1972.

Gần đây có nguồn tin cho biết Ashley, cô con gái của Biden đã bán cuốn nhật ký của cô với giá 45 ngàn mỹ kim cho một tờ báo trong đó cô cho biết là cha cô, Joe Biden, đã tắm chung với cô nhiều lần.

Vì đạo đức gia đình suy đồi, Joe Biden đã làm gương xấu cho con cái, hậu quả là Hunter Biden đã trở nên hư hỏng, nghiện ngập ma túy và trụy lạc sắc dục.Lúc anh ruột Beau Biden còn sống, Hunter Biden đã tằng tịu với chị dâu và khi anh vừa chết thì Hunter đã cuỗm luôn bà này.

  2/ Đạo đức xã hội.

Joe Biden tự xung là một tín hữu Công giáo La mã nhưng ông lại chủ trương phá thai tự do trái với tín lý nền tảng cấm phá thai của Giáo hội. Ông cũng ủng hộ hôn nhân đồng tính và chuyển giới trái với tín lý Công giáo là hôn nhân chỉ gồm một đàn ông và một đàn bà và cũng theo luật thiên nhiên bất di bất dịch.Ông đã phá vỡ gia đình, nền tảng căn bản của một xã hội trật tự và ổn định.

  3/ Trong suốt cuộc đời làm chính trị cho tới nay, gia đình Joe Biden trở nên giầu có, tài sản cũng lên tới nhiều trăm triệu mỹ kim, người viết chưa nghe thấy những hoạt động từ thiện của cá nhân hay gia đình ông mà ông chỉ biết vơ tiền vào qua tham nhũng.

H-Tình trạng thể lực và trí lực.

Joe Biden, một ông già ở tuổi 80, trông yếu đuối và lọm khọm, đi đứng không vững, hay té ngã, nhiều khi mất phương hướng không biết lối về trong tòa Bạch ốc. 

Thể lực tất nhiên ảnh hưởng tới trí lực, nên Joe Biden thường nói năng lầm lẫn khiến nhân viên tòa Bạch ốc đã nhiều lần phải cải chính. Có lần ông gọi Kamala Harris là Tổng thống hoặc gọi sai tên nhiều viên chức chính quyền cao cấp nội địa cũng như ngoại quốc. Một vị Tổng thống với thể lực và trí lực yếu kém như vậy làm sao giải quyết những vấn nạn khó khăn của quốc gia cũng như quốc tế.

I-Công và tội của Joe Biden.

A.   Công của Joe Biden.

  1/ Trong bài bá cáo “Tình hình Liên bang” lần đầu tiên Joe Biden khoe đã tạo ra 12 triệu việc làm mới. Thế nào là mới? Tuyệt đại đa số việc làm này đã có từ thời cựu Tổng thống Donald Trump. Vì Coronavirus phải bỏ việc làm, nay nhân viên trở lại. Bộ Lao động cho biết có nhiều triệu việc làm, nhưng rất ít người trở lại sở làm, mà chỉ muốn làm ở nhà. Chính quyền Joe Biden cũng chẳng đưa ra biện pháp nào để khuyến khích nhóm người này trở lại sở làm. Đây chỉ là sự khoe khoang lừa bịp.

  2/ Joe Biden khoe nạn thất nghiệp ở mức thấp nhất là 3.5% lực lượng lao động trong thập niên qua, nhưng không cho biết loại thất nghiệp nào, tự ý hay không tự ý. Ngay cả khi nền kinh tế đạt mức toàn dụng nhân công. thông thường nền kinh tế cũng có mức thất nghiệp tự ý ở mức 4% lực lượng lao động mà các kinh tế gia đồng thuận. Loại thất nghiệp tự ý này không quan trọng và ảnh hưởng nhiều đến mức tăng trưởng kinh tế. Nhóm người này bỏ việc vì thay đổi chỗ ở, tìm mức lương cao hơn hoặc vì môi trường làm việc không thuận lợi. Mức thất nghiệp 3.5% mà Joe Biden khoe khoang phải là thất nghiệp không tự ý hay bắt buộc, và nếu cộng thêm 4% thất nghiệp tự ý thì nạn thất nghiệp hiện tại là 7,5% lực lượng lao động. Mức thất nghiệp không tự ý 3.5% đưa đến 6.3 triệu người thất nghiệp- (Lực lượng lao động 180 triệu người x 3.5%). Vì vậy nền kinh tế mới thiếu hụt bột sữa trẻ em và thuốc cảm cúm trẻ em. Sự thiếu hụt này đã không xẩy ra khi nền kinh tế có toàn dụng nhân công thời cựu Tổng thống Donald Trump. Thực tế đã chứng minh hiện nay nhiều công ty kỹ thuật cao ở Silicon Valley như Amazon, Twitter, Google, các trung tâm bán lẻ đã sa thải nhân công hoặc đóng cửa.

Một thực tế khác chứng minh nền kinh tế hiện nay có trì trệ và thất nghiệp bắt buộc là việc phá sản của một số ngân hàng lớn như Silicon Valley, Signature v...v... phải khai phá sản vì lỗ lã do các xí nghiệp sản xuất tài hóa kinh tế và dịch vụ giảm hoặc không gia tăng đầu tư vì lãi suất chiết khấu cao của Ngân hàng dự trữ liên bang áp dụng làm tăng lãi suất vay tiền tại các ngân hàng thương mại.

  Tóm lại, theo quan điểm người viết, dựa vào những chứng minh thực tế, công của Joe Biden hiện nay là một “Số Không” (0).

  A. Tội của Joe Biden.

  1/ Tội ác lớn nhất của Joe Biden, như là một lãnh đạo quốc gia, không thực hiện ý nguyện của người dân trên hai phương diện kinh tế và an ninh nội địa.

Trên phương diện kinh tế, Joe Biden đã tạo ra “nạn lạm phát (Inflation) cao và lâu dài” chưa biết bao giờ chấm dứt. Lạm phát hiện nay khoảng 5,5%, có lúc lên tới 9% trong năm 2021. Lạm phát làm suy giảm mức sống (Standard of living) trầm trọng của tuyệt đại đa số giới trung lưu, dưới múc trung lưu và người  nghèo khó. Mãi lực một mỹ kim chỉ còn 80 xu so với thời cựu Tổng thống Donald Trump. Đây là hậu quả của các chính sách kinh tế ngu xuẩn do Joe Biden áp dụng trong gần 3 năm qua, do việc chi tiêu bừa bãi, phi sản xuất với các khối kích cầu lên tới 5 ngàn triệu mỹ kim và tệ nhất là chính sách làm mất sự tự túc xăng dầu (Oil self-sufficiency) khiến giá tăng cao, do việc hủy bỏ dự án dẫn dầu Keystone XL từ Canada xuống Texas và ngưng việc khai thác qua kỹ thuật phiến đá (slates) trên thềm lục địa và đất liền.

Về phương diện an ninh nội địa, Joe Biden đã mở toang biên giới phía nam làm gia tăng làn sóng di dân bất hợp pháp đến nay, tháng 9 năm 2023, đã lên tới gần 8 triệu người gây ra hai hậu quả trầm trọng, đó là công chi tăng bằng tiền thuế của dân để định cư, thực phẩm, phòng ốc, y tế và giáo dục cho nhóm này và tình hình an ninh bị sa sút trầm trọng với nạn ma túy, độc dược fetamil giết giới trẻ Hoa kỳ, nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em, cướp giật, phá hoại và giết chóc trên đường phố khắp nước hiện nay, đặc biệt tái các thành phố lớn do đảng Dân chủ nắm quyền như San Francisco, Los Angeles, New York và Chicago.

  2/ Joe Biden áp dụng tiêu chuẩn kép (Double Standard).

Khi tranh cử năm 2020. Ông kết án và kêu gọi Tổng thống Donald Trump từ chức vì ông cho rằng Trump không có khả năng lãnh đạo, khiến cho hơn 300 ngàn người Mỹ chết vì Coronavirus, còn ông thì không tự ý từ chức vì thêm 2 năm cầm quyền tổng số người Mỹ chết về dịch Corona Virus đã lên tới hơn một triệu người.

Joe Biden kêu gọi đánh thuế doanh lợi (Corporate profit) đối với các nhà tài phiệt nhiều lần trong bài bá cáo tình hình liên bang vì theo ông nhóm này không đóng thuế doanh lợi một mỹ kim nào, nhưng không nói rõ nhóm này thuộc đảng nào. Đại đa số cá nhân và công ty tài phiệt đều thuộc và ủng hộ đảng Dân chủ, như các công ty kỹ nghệ cao ở Silicon Valley, các đại công ty truyền thông như Twitter trước đây, Facebook, Google, CNN, Washington Post, New York Times, Hollywood v...v...

Các cá nhân tỷ phú như Bill Gates, George Soros, gia đình Rockefeller, Bill-Hillary Clinton, Nancy Pelosi, Feinstein, Bloomberg và Wall Street v...v...

 3/ Joe Biden phá hoại nền tảng kỹ nghệ sản xuất.

Joe Biden áp dụng thuế suất cao trên doanh lợi từ 21%trong thời của cựu Tổng thống Donald Trump lên 28% hiện nay làm nản lòng các nhà đầu tư. Ông bỏ áp dụng thuế suất nhập cảng cao trên các hàng hóa nhập cảng từ Trung quốc do các công ty Mỹ sản xuất và tái xuất cảng vào Hoa Kỳ khiến các xí nghiệp nội địa không cạnh tranh nổi và đồng thời khuyến khích các công ty Mỹ không chịu trở về nước.

 4/ Joe Biden kết án 77 triệu dân không ủng hộ và bỏ phiếu cho ông là “phản quốc”.

Trong bài nói chuyện trước công chúng ở tiểu bang Pennsylvania ngày 27/ 9/ 2022 vừa qua, Joe Biden đã tuyên bố như vậy.Thực ra chính Joe Biden mới là tên “phản quốc” với 3 tội danh mà người viết đã nêu ta trong bài trước đây “Joe Biden, Tội đồ, Phá hoại và Phản quốc”.

a-     Mở toang ranh giới phía nam cho di dân bất hợp pháp xâm nhập tự do.

b-    Phá hoại nền kinh tế với chính sách năng lượng xăng dầu.

c-     Đưa chủ thuyết “Chủng tộc phê phán” (Critical Race Theory-CRT) vào học đường và quân đội, gây chia rẽ và hận thù giữa các sắc dân.

5/ Joe Biden lên án các chính trị gia Cộng hòa là bán độc tài phát xít (semi-fascist).

Trong bài nói chuyện trên truyền hình ngày 1/9/2022, Joe Biden đã vơ đũa cả nắm lên án các chính trị gia Cộng hòa gồm các dân biểu và thượng nghị sĩ là những người bán độc tài phát xít, sau đó cải chính chỉ là một số nhỏ. Nói đến độc tài phát xít thì chỉ có những nhà lãnh đạo hay nguyên thủ quốc gia đang cầm quyền mới trở thành độc tài, phát xít; những chính trị gia bình thường với quyền lực giới hạn làm sao trở thành độc tài phát xít được. Thức là một lời tuyên bố khôi hài, vô nghĩa của một người mất trí.

6/ Joe Biden xuyên tạc và bóp méo chương trình an sinh xã hội tổng quát (The General Welfare).

Joe Biden đã gian manh loan tin trong bài nói chuyện ở tiểu bang Pennsylvania ngày 27/9/2022 là đảng Cộng hòa sẽ xé bỏ chương trình an sinh xã hội (Welfare) nếu thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2022. Để quý vị không hoang mang, người viết đã tìm tài liệu và nghiên cứu qua cuốn sách giáo khoa “Nền Dân chủ dưới Áp lực” (Democracy under Pressure) của Giáo sư Milton Cummings Jr.

Chương trình bảo hiểm xã hội (The Social Insurance Program).

Giữa thời gian đại khủng hoảng kinh tế 1929-1935, Tổng thống Franklin Roosevelt đề nghị và được quốc gia thông qua “Đạo luật An toàn Xã hội” (Social Security Act) năm 1935 và đây là nguồn gốc của chương trình “An ninh Xã hội Tổng quát” (The General Welfare) gồm hai phần: Bảo hiểm xã hội (Social Insurance) và Trợ giúp công (Public Assistance).

Chương trình Bảo hiểm xã hội hay là An toàn xã hội (Social Security) là một chương trình bảo hiểm quốc gia bắt buộc và là một chương trình tự tài trợ (Self Financed) bằng tiền thuế của chủ nhân đóng góp 7,5% và công nhân góp 7.5%, còn người làm nghề tự do thì đóng góp 13%. Đây là chương trình không bao giờ bị hủy bỏ trừ khi có một đạo luật mới được thông qua bởi Lưỡng viện Quốc hội.

Năm 1965 Quốc hội Hoa Kỳ thêm chương trình Bảo hiểm sức khỏe (Medicare) vào đạo luật An toàn Xã hội năm 1935 (Social Security, 1935) nhằm bảo hiểm sức khỏe cho những người 65 tuổi trở lên. Chương trình bảo hiểm sức khỏe (Medicare) giúp trả chi phí bệnh viện và bác sĩ lên tới 80% và mỗi tháng người thụ hưởng phải đồng chi trả khoảng 190 mỹ kim như hiện nay và có thể tăng hàng năm.

Chương trình Trợ giúp Công (Public Assistance Program).

Đây là chương trình mà chính quyền Liên bang (Federal Government) đóng một nửa và chính quyền tiểu bang đóng một nửa chi phí. Chương trình này còn được gọi là “Chương trình An sinh Xã hội” (Welfare) gồm các khoản trợ giúp như thực phẩm, nhà cửa và y tế.

Chương trình “Trợ giúp công” (Public Assistance) là một phần trong đạo luật An toàn Xã hội 1935, nên chỉ có Lưỡng viện Quốc hội mới có quyền hủy bỏ, không một Tổng thống hay đảng nào có thẩm quyền hủy bỏ vì đây là một quốc sách nếu không muốn thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống, Tuy nhiên mức tiền trợ giúp công có thể tăng hay giảm và  có những thay đổi về các điều kiện được thụ hưởng để loại bỏ những kẻ lừa đảo (Chiseler's) và những kẻ lười biếng (Loafers) và mức trợ giúp cao hay thấp tùy vào các tiểu bang giầu hay nghèo.

7/ Joe Biden và đảng Dân chủ phá hoại nền dân chủ cộng hòa Hoa Kỳ (American Democratic Republic).

Người viết nghe không biết bao nhiêu lần Joe Biden lên án cựu Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa là cố tâm phá hoại nền dân chủ Hoa kỳ. Theo người viết, chính Joe Biden và đảng Dân chủ mới chính là thủ phạm với những chứng cớ cụ thể sau đây.

Joe Biden và đảng Dân chủ muốn thay đổi nhiều điều khoản trong bản Hiến pháp Hoa Kỳ mà các nhà lập quốc Hoa kỳ đã quy định, một bản hiến pháp toàn hảo và tuyệt vời làm nền tảng cho sự phát triển về mọi phương diện và an ninh xã hội của một cường quốc số một thế giới từ ngày lập quốc đến nay, trong suốt 247 năm qua.

          a/ Hiếp pháp Hoa kỳ quy định chỉ những công dân Hoa kỳ mới được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử chọn lựa  các viên chức chính quyền địa phương, tiểu bang hay liên bang. Joe Biden dự tính họp thức hóa các người tị nạn bất hợp pháp hiện nay và chỉ cần có bằng lái xe là có quyền đi bầu. Nhiều vị dân cử Dân chủ còn đi xa hơn nữa là cho mọi người được đi bầu mà không cần bất cứ chứng thư nào. Chủ đích là để đạt được đa số phiếu bầu cho họ.

          b/ Joe Biden và đảng Dân chủ cũng đòi hỏi bỏ cử tri đoàn (Electoral College), chỉ cần phiếu phổ thông quyết định trong cuộc bầu cử Tổng thống. Các nhà lập quốc đã nhìn thấy sự nguy hiểm “Sự Độc đoán của đại đa số” (Tyranny of Majority) nên mới có điều khoản cử tri đoàn quyết định ứng viên Tổng thống nào thắng, chứ không do phiếu phổ thông, vì như vậy các tiểu bang nhỏ ít dân cư mới có tiếng nói trong cuộc bầu cử Tổng thống.

          c/ Joe Biden và đảng Dân chủ đòi tăng số thẩm phán trong Tối cao Pháp viện từ 9 vị hiện nay, để đưa thêm một số quan tòa cấp tiến ngõ hầu dễ gây ảnh hưởng. Hiện nay có 6 thẩm phán bảo thủ và 3 thẩm phán cấp tiến.

          d/ Joe Biden và đảng Dân chủ đòi bỏ điều khoản tuyệt đại đa số 2/3 số phiếu tại Lưỡng viện để truất phế một Tổng thống hay hủy bỏ một đạo luật quan trọng liên bang như An toàn Xã hội năm 1935 (Social Security Act) hoặc một tu chính án trong hiến pháp để thủ lợi. Họ cho rằng Hiến pháp cần được thay đổi để thích nghi với nhu cầu thời đại với thâm ý biến đổi thể chế chính trị dân chủ thành thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa trong tương lai.

8/ Joe Biden là một Tổng thống kỳ thị chủng tộc.

Sau biến cố đau thương ngày 30-4-1975, chế độ Cộng hòa miền nam Việt Nam sụp đổ, khoảng 120 ngàn người nam Việt Nam được chính quyền Hoa kỳ cho định cư chính thức tại Hoa kỳ, Joe Biden lúc đó là Thượng nghị sĩ tiểu bang Delaware đã chống đối và nói “Hoa kỳ không có trách nhiệm di tản một người chứ đừng nói 100.001 người nam Việt Nam” (The United States has no obligation to evacuate one-or-100.001 South Vietnamese). Mọi người nam Việt Nam được nhận tỵ nạn phải sống tập trung trong các trại lính như Fort Chaffee (Arkansas), Camp Pendleton (California) v...v...tuy tương đối đầy đủ về thực phẩm  và tiện nghi chỗ ở tối thiểu một thời gian dài cho tới khi có người Hoa kỳ bảo lãnh xuất trại, nhưng làm sao so sánh được với cách đối xử  với các di dân đủ mọi sắc tộc bất hợp pháp hiện nay được tạm sống trong các khách sạn với đầy đủ tiện nghi. Đây không phải là sự kỳ thị chủng tộc đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản họp pháp hay sao?

  Tóm lại, thưa quý vị đồng hương, theo quan điểm người viết, Joe Biden là một Tổng thống bất tài, thất đức và gian manh, cùng với Barack Obama là hai Tổng thống tội đồ phá hoại đất nước Hoa kỳ.

Phần II. Donald J. Trump, Ông là ai? Công và tội.

A-  Thân thế và học lực.

Donald Trump sinh năm 1946 tại vùng Queens, tiểu bang New York trong một gia đình giầu có gồm ba trai và hai gái. Ông là con trai thứ hai. Cha ông, Fred Trump với bản tính cần cù, cầu tiến, bén nhậy, sáng tạo và yêu thích ngành xây cất những chung cư rẻ tiền bán cho giới trung lưu rồi chuyển sang xây cất những căn nhà gạch đắt tiền theo kiểu Colonials, Tudors và Victorians vùng Queens bán chạy như tôm tươi và trở nên rất giầu có.

Lúc ở bậc trung và đại học, Donald Trump thường theo cha ra các công trường xây cất giúp cha và quan sát trò chuyện với công nhân và rồi theo chân cha trở nên thích thú với sự nghiệp xây cất. Donald đặc biệt thông minh, cầu tiến, sáng tạo và một bản năng bén nhậy (Sharp instinct) nhưng khác với cha, ông thích xây dựng những công trình vĩ đại, hào nhoáng, lộng lẫy có tính cách phô trương.

Donald Trump là một đứa trẻ ngỗ nghịch, thích chọc ghẹo, gây chuyện nhưng không có ý xấu gây tổn thương cho người khác và cũng chính vì vậy, cha ông đã gửi ông vào học viện quân sự (Military Academy) ở New York năm 1963 và tốt nghiệp năm 1964. Sau đó Donald Trump vào học đại học Công giáo Dòng Tên Fordham ở vùng Bronx, tiểu bang New York vì muốn ở gần nhà. Sau 2 năm, ông cho biết, bao lâu còn phải học đại học, ông muốn thử khả năng của mình so với các sinh viên tài giỏi bậc nhất của trường tài chánh Wharton (Wharton School of Finance) thuộc đại học Pennsylvania, ông nộp đơn và được chấp nhận. Năm 1968. Donald Trump đã tốt nghiệp văn bằng Cử nhân tài chánh (Bachelor of Science in Finance).

Trường Thương mại Harvard (Harvard School of Business)  đào tạo các Tổng Giám đốc điều hành (Chairman of Executive Directors) và không nhất thiết là một thành viên trong hội đồng quản trị (Board of Trustees), có thể là một người ngoài công ty được thuê mướn. Trường thương mại Wharton đào tạo các doanh nhân (Entrepreneurs) tức là các quản trị viên (trustees), các chủ nhân bỏ tiền đầu tư kinh doanh và đưa ra các chính sách và đường lối kinh doanh để các Tổng giám đốc điều hành thực hiện. Cho đến nay, phần lớn các doanh nhân đều xuất thân từ trường tài chánh  Wharton và trường này vẫn duy trì được danh tiếng về tài chánh cho đến nay.

B-   Bản chất.

Ngay khi còn học tiểu học, Trump đã tỏ ra là một đứa trẻ rất tự tin (self confident),cầu tiến (progressive) và thích làm thủ lãnh. Ông cho biết “Ông có khuynh hướng bất khuất và tỏ bầy ý kiến của mình một cách mạnh mẽ.” ( It’s clear evidence that even early on I had a tendency stand up and make my opinions known in a very forceful way). Donald Trump cho biết cũng như bây giờ người ta hoặc rất thích ông hoặc chẳng ưa ông chút nào.

A-  Cương lĩnh chính trị của Donald Trump. (Donald Trump’s Political Platform)

Trước khi ra tranh cử Tổng thống năm 2016, Donald Trump là một nhà kinh doanh địa ốc thuần túy. Ông không giữ một chức vụ nào trong chính quyền. Năm 1988, có nhà báo hỏi ông bao giờ ông ra tranh cử Tổng thống, Trump trả lời khi nào nước Mỹ ở trên bờ vực thẳm đen tối và ông đề ra cương lĩnh “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại và tát cạn đầm lầy tham nhũng tại Hoa Thịnh Đốn” (Make America Great Again- MAGA and sweep the swamp of corruption in Washington D.C.)

Donald Trump thực sự là người bảo thủ (Conservative), cương quyết trung thành bảo vệ hiến pháp và nền dân chủ cộng hòa (Democratic Republic). Ông còn là một nhà ái quốc thực sự, yêu đất nước và nhân dân Hoa kỳ. Ông tham gia đảng Cộng hòa như một bình phong để tranh cử Tổng thống năm 2016 vì cương lĩnh chính trị của ông có nhiều điểm không tương đồng với nghị trình chính trị (Political Agenda) của đảng Cộng hòa nên mới xẩy ra có nhiều tên Rino (Republic in name only) trong đảng Cộng hòa như George Bush con, Mitt Romney v...v...

B-   Các chính sách đã và sẽ được thực hiện.

1/ Donald Trump sẽ tiếp tục và hoàn thành xây bức tường phía nam để kiểm soát

và chặn đứng phong trào di dân bất hợp pháp hiện nay.

2/ Ông đặc biệt chú trọng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững (Economic Growth-GDP) để giảm mức lạm phát tới mức bình thường 2% một năm và phục hồi nền kinh tế đạt mức toàn dụng nhân công, tức là không có thất nghiệp bắt buộc. Chỉ có tăng trưởng kinh tế cao và lâu dài với số thuế thâu vào thực nhiều mới làm giảm thiếu hụt ngân sách hàng năm và đưa đến giảm nợ công qua các chính sách tài chánh ưu đãi các nhà đầu tư như giảm thuế suất doanh lợi và chính sách tiền tệ bành trướng như giảm thuế suất chiết khấu của ngân hàng dự trữ liên bang.

C-   Tài sản kinh doanh của Donald Trump.

Tài sản địa ốc của Donald Trump gồm 2 tòa tháp đôi và đơn Trump Park, Trump Plaza, Grand Hyatt Hotel, khu đậu xe nhiều ngàn chiếc, 2 Trump’s Castles là khách sạn và sòng bài ở Atlantic City, tiểu bang New Jersey và rất nhiều Trump Towers ở Beverly Hills (California), Washington D.C., Las Vegas và ngoại quốc. Ông làm chủ khu trượt tuyết Wollman Rink sân Golf & Western, nơi cư ngụ Mar-a-Lago Bay (Florida) máy bay Boeing 727 và chiếc xe limousine Cadillac Atlantic mạ vàng bên trong và một số công ty khác.

Tóm lại, tổng trị giá tài sản của Donald Trump trước khi ra tranh cử Tổng thống năm 2016 và đại dịch Corona Virus ước tính khoảng 4.5 tỷ mỹ kim. Sau đại dịch nay còn khoảng 3 tỷ mỹ kim, một phần cho chi phí tranh cử hai lần, phần nữa vì ảnh hưởng của dịch Corona Virus làm suy giảm giá trị tài sản của ông.

D-  Tài sản văn hóa của Donald Trump.

1/ Donald Trump đã để lại một tài sản văn hóa gồm 8 cuốn sách, trong đó cuốn “The Art of the Deal” (1987) rất nổi tiếng, bán chạy nhất theo báo New York Times. Những cuốn kia là: Surviving at the Top (1991),The Art of Come back (1999),The America We Deserve (2000), How to get Rich (2004), The Way to Success (2007), The best Real Estate Advice I ever received (2007), Time to get tough: Make America Great Again! (2011).

2/ Donald Trump đã nhận được các giải thưởng và danh hiệu sau đây:

Gaming Hall of Fame (1995), NewYork Ride of Fame (2010), WWE Hall of Fame (2013), Ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, Giải thưởng Lãnh đạo của ban chỉ huy Thủy quân Lục chiến (2015),  Nhân vật năm 2016 do Tạp chí Times bình chọn, Bằng Tiến sĩ Danh dự  về Kinh doanh (Đại học Liberty 2012), Bằng Tiến sĩ Danh dự về Quản trị Kinh doanh (Đại học Robert Gordon 2010).

 

E-   Nền tảng đạo đức gia đình và xã hội.

1/ Đạo đức Gia đình.

Trước hết cựu Tổng thống Donald Trump là một người trọng kỷ luật vì đã được đào tạo từ Học viện Quân sự. Ông là một người cha gương mẫu không nghiện ngập, rượu chè, ăn uống và lối sống đơn giản, không đình đám xa hoa và làm việc phục vụ đất nước Hoa kỳ không biết mỏi mệt. “Hamburger” là món ăn chính trong các bữa ăn.

Các con ông theo gương cha 100%. Họ đều đẹp trai, đẹp gái, học hành cao và thành đạt trong xã hội. Donald Trump còn là một người chồng có lương tâm và trách nhiệm, li dị với hai bà vợ trước nhưng vẫn coi họ như bạn, không hận thù, vẫn chăm sóc và cấp dưỡng đầy đủ. Chưa nghe thấy bà vợ trước nào than phiền và trách móc ông trên báo chí. Các con thuộc khác dòng đều thương yêu và đùm bọc nhau.

2/ Đạo đức xã hội.

Cựu Tổng thống Donald Trump bảo vệ đạo đức và giá trị hôn nhân xây dựng trên tình yêu thiêng liêng kết hợp giữa một người đàn ông và một người đàn bà.Ông công nhận đồng tình ái nam nữ là một thực tế, nhưng chống việc hợp thức hóa (legalized) hôn nhân đồng tính và chuyển giới. Ông bảo vệ gia đình theo luật Âm-Dương thiên nhiên nền tảng của một xã hội ổn định và văn minh. Ông kịch liệt chống nạn phá thai tự do trừ những trường hợp bất khả kháng và chống tài trợ các trung tâm phá thai tự do bằng tiền thuế của dân.

Cựu Tổng thống Donald Trump tin vào giáo lý Thiên Chúa giáo mà các nhà lập quốc ngay từ đầu đã chấp nhận “Chúng tôi tin vào Thiên Chúa” (In God We Trust) và đem Thiên Chúa trở lại học đường.

Ông nhận 1 mỹ kim tiền lương một năm, thay vì 400 ngàn mỹ kim và dành số tiền này giúp các hội từ thiện giúp đỡ hội cựu quân nhân, hội thương phế binh và gia đình cô nhi quả phụ v...v...Cựu Tổng thống Donald Trump ưu ái quân nhân, ông từng dùng máy bay riêng 727 đưa 200 quân nhân được nghỉ phép về Hoa kỳ trước ngày Giáng sinh kịp sum họp với gia đình từ thành phố Frankfurt (Đức quốc) vì thiếu máy bay quân sự lúc đó.

H.  Tình trạng thể lực và trí lực.

1-    Trí lực.

Trong lịch sử Tổng thống Hoa kỳ, chưa có một vị Tổng thống đương nhiệm và sau đó là cựu Tổng thống nào lại bị bới móc và đấu tố như Donald Trump. Trong suốt 7 năm trời ông bị đàn hạch và bôi nhọ như thông đồng với Putin và nhờ giúp để thắng cử năm 2016 qua hồ sơ ngụy tạo bẩn (Dirty dossier) của Hillary Clinton kéo dài 2 năm và tốn kém 40 triệu mỹ kim tiền thuế của dân, vụ kết tội sách động nổi loạn chống kết quả bầu cử tại điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 do mụ phù thủy Nancy Pelosi chủ đạo với hai ban điều tra, vụ trốn thuế ở NewYork, vụ đột nhập trái phép tại tư gia Mar-a-Largo, tiểu bang Florida tìm hồ sơ giải mật, vụ ăn bánh trả tiền bị mang ra tòa ở NewYork và gần đây vụ dấu các tài liệu mật không giao cho văn khố. Cựu Tổng thống Donald Trump bị làm nhục phải trình diện, lấy dấu tay và chụp hình ngay tại nhà tù thế mà ông vẫn bình thản, tự tin, kiên nhẫn và bất khuất, không nản lòng và bỏ cuộc tranh cử năm 2024. Ông quả là một siêu nhân, vững tin vào ơn trên che chở và phù hộ quan phòng. Ông luôn tỏ ra sáng suốt, linh hoạt với quyết tâm sắt đá làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại và tát cạn đầm lầy tham nhũng tại Washington chỉ vì lòng yêu nước Mỹ và nhân dân Mỹ đích thực.

2-    Thể lực.

Hiện tại với tuổi 77 và dưới biết bao áp lực chính trị, cựu Tổng thống Donald Trump trông vẫn khỏe mạnh, sắc diện hồng hào, dáng vẻ oai phong, tiếng nói sang sảng hùng mạnh tại các cuộc vận động tranh cử, nói chuyện với cử tri hàng nhiều tiếng đồng hồ không cần giấy tờ tại một số tiểu bang gần đây. Ông được đón chào nồng nhiệt và hoan hô của hàng chục ngàn cử tri yêu mến và ủng hộ ông.

Những cuối tuần, cựu Tổng thống Donald Trump trông vẫn vui tươi, thanh thản chơi golf với các bạn bè, thuộc cấp thân tín và trung thành, đồng quan điểm chính trị với ông. Hãy so sánh với thể lực và trí lực của Joe Biden hiện nay, thực là một sự khác biệt một trời một vực.

 

I.      Công và tội của Donald Trump.

1-    Tội của Donald Trump.

Qua bao nhiêu cuộc đàn hạch, đấu tố và kết tội cựu Tổng thống đề cập trên đây, cho tới giờ phút này, trước pháp luật ông vẫn “VÔ TỘI” vì đảng con lừa chẳng tìm ra được bằng chứng xác đáng nào để kết tội ông.

Tại sao đảng Dân chủ quyết tâm đấu tố và tìm đủ mọi mưu lược bẩn thỉu để ngăn cản không cho ông ra tranh cử Tổng thống năm 2024. Lý do duy nhất là vì đảng Con lừa “SỢ” Donald Trump, một khi đắc cử, thì một số chính trị gia Dân chủ phá hoại và tham nhũng như Hillary-Bill Clinton, Barack Obama, Nancy Pelosi, Joe Biden và một số các viên chức cao cấp Dân chủ khác trong bộ Tư pháp, cơ quan FBI và CIA sẽ bị đưa ra tòa án liên bang và chắc chắn có nhiều người sẽ vào tù.

Tóm lại, thưa quý vị đồng hương, cựu Tổng Thống Donald Trump chỉ có một tội duy nhất là “Yêu nước Mỹ và yêu nhân dân Mỹ đích thực”. Ông quyết tâm thực hiện “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại và tát cạn đầm lầy tham nhũng tại thủ đô Hoa Thịnh đốn”.

2-    Công của Donald Trump.

Trong phần này người viết chỉ tóm tắt các công trạng của cựu Tổng thống Donald Trump trong 4 năm cầm quyền nhiệm kỳ đầu vì phần đông quý vị cũng đã biết.

  a/ Trên bình diện chính trị, cựu Tổng thống Donald Trump tích cực bảo vệ bản hiến pháp Hoa Kỳ, văn kiện thiết lập cơ chế chính trị Dân chủ Cộng hòa với tam quyền phân lập: lập pháp, hành pháp, tư pháp cộng thềm 27 tu chính án và 10 tu chính án đầu tiên được gọi là Bill of Rights xác định những quyền căn bản của con người, không một nhà nước nào có quyền hủy bỏ.

    b/ Trên bình diện kinh tế, Donald Trump đã đạt được nhiều thành quả xuất sắc.

Với các chính sách tiền tệ và tài chánh như giảm thuế suất lợi tức cá nhân và doanh lợi cho các công ty sản xuất, ông đã phục hồi nền kinh tế trì trệ thời Obama và đạt được mức tăng trưởng kinh tế cao, tức GDP tăng từ mức 3.5% đến 4.2%. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp 3.5% lực lượng lao động, mức thấp nhất trong 5 thập niên qua. Trong thị trường tiêu thụ, không tài hóa nào khan hiếm hay thiếu hụt như sữa trẻ em và thuốc cảm cúm trẻ em như gần đây.

Giá cả ổn định ở mức 2% bình thường hàng năm. Giàn chứng khoán Dow Jones tăng 10 ngàn điểm từ 18 ngàn lên 28 ngàn điểm.

Lợi tức cá nhân của mọi sắc dân, da đen, Mễ và Á châu tăng khoảng từ 4% tới 6% và mức thất nghiệp của các sắc dân này giảm xuống tới mức thấp nhất trong nhiều thập niên qua.

Việc tăng thuế quan trên hàng hóa nhập cảng từ Trung quốc và hủy bỏ thương ước bất lợi với Gia nã dại và Mễ tây cơ, khuyến khích nhiều công ty Mỹ trở về nước đầu tư tạo ra gần 7 triệu việc làm và tiết kiệm nhiều tỷ mỹ kim.

Đòi hỏi các đồng minh NATO, Nhật bản và Đại Hàn đóng góp thêm chi phí quân sự phòng thủ các quốc gia này. Yêu cầu các thành viên Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng thế giới đóng góp thêm chi phí hoạt động để bớt gánh nặng cho Hoa Kỳ vốn chiếm tới 25% tổng chi phí của hai cơ quan này. Các yêu cầu trên giúp Hoa Kỳ tiết kiệm được hàng ngàn tỷ mỹ kim.

  c/ Trên bình diện ngoại giao.

Tổng thống Donald Trump được Tập Cận Bình kính phục trải thảm đỏ nghênh đón và chiêu đãi tại đại sảnh đường Bắc kinh. Chưa có một vị lãnh đạo quốc gia nào được Trung quốc tiếp đón trịnh trọng như vậy trước đó. Một cảnh tượng thật đẹp mắt khi Kim Jong Un và Donald Trump, như cha với con hay bác với cháu đi cạnh nhau, vui vẻ và thân mật đặt chân trên ranh giới phi quân sự giữa Nam và Bắc Hàn, một hành động chưa một Tổng thống Hoa kỳ tiền nhiệm nào thực hiện được. Sau đó Un đã ngưng bắn các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, như một cử chỉ hòa hợp.

  Vào cuối nhiệm kỳ, qua trung gian dàn xếp của chính quyền Donald Trump, Do Thái và một vài quốc gia thù nghịch ở Trung Đông đã ký những hiệp ước hòa bình và chiến tranh đã không xẩy ra ở Trung đông.

  d/ Trên bình diện quân sự.

  Cựu Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa ước nguyên tử với Nga và Iran vốn làm suy yếu khả năng phòng thủ và an ninh quốc gia. Ông đã diệt trừ bọn khủng bố ISIS ở Trung đông và loại bỏ 3 tên trùm khủng bố khét tiếng khát máu và tàn ác, một ở Syria, một ở Iraq và một ở Iran.

Ông tăng chi phí quốc phòng để duy trì một quân đội hùng mạnh với những vũ khí ngày càng tối tân hơn trong mọi binh chủng. Donald Trump đã thiết lập lực lượng thứ sáu “Lực lượng Không gian” (Space Force) để đương đầu với một cuộc chiến tranh không gian có thể xẩy ra trong tương lai.

Cựu Tổng thống Donald Trump tái phát triển chương trình khám phá không gian và tái tài trợ cơ quan không gian NASA mà Obama đã cắt giảm chi phí điều hành và các chương trình thám hiểm mới. Ông khuyến khích và yểm trợ cơ quan khám phá không gian tư nhân SPACEX của nhà tỷ phú Elon Musk phát triển phi thuyền không gian đưa các phi hành gia Mỹ lên trạm không gian quốc tế, tiết kiệm được 80 triệu mỹ kim mỗi lần mướn phi thuyền Nga đưa một người lên trạm không gian quốc tế.

  e/ Trên bình diện hành chánh công quyền.

 Barack Obama khi rời khỏi chính quyền đã để lại một bộ máy công quyền gồm toàn những nhân sự chân tay thân tín và tham nhũng trong khắp các bộ ngành và các cơ quan tối quan trọng núp dưới bóng cái gọi là “Nhà nước ngầm”(The Deep State – Jason Chaffetz). Mỗi bộ ngành và cơ quan công quyền chuyên biệt đều có một số người có quyền lực thuộc đảng Dân chủ cấu kết với nhau như một chính phủ ngầm tha hồ lạm quyền, tham nhũng, bao che cho nhau khỏi sự nhòm ngó của Quốc hội và quần chúng như ở bộ Ngoại giao, Thương mại, Nội vụ v...v...và các cơ quan chuyên biệt như Bưu điện, thuế vụ, FBI và CIA v...v...

 

        Thưa quý vị đồng hương,

Theo thiển ý người viết, cựu Tổng thống Donald Trump có công lớn và quan trọng nhất là “Tiếng chuông báo động” có những “Nhà nước ngầm” tạo ra “đầm lầy tham nhũng tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn” đang tàn phá và có thể đưa đất nước Mỹ tới bờ vực thẳm “Tự diệt” trong tương lai.

  f/ Trên bình diện Cộng đồng tị nạn Việt Nam.

      Thưa quý vị đồng hương

  Cựu Tổng thống Donald Trump đã làm gì cho cộng đồng tị nạn chúng ta? Theo sự hiểu biết hạn hẹp của người viết, ông rất quan tâm và nâng đỡ cộng đồng Việt Nam vì ông biết rõ con người Việt Nam rất thông minh, chịu khó làm việc và cầu tiến. Cộng đồng Việt Nam hội nhập và phát triển nhanh, đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Chính vì những lý do trên, trong nhiệm kỳ cầm quyền của ông, rất nhiều người Việt Nam có khả năng  đã được tuyển dụng giữ những vụ rất cao trong chính phủ và quân đội. Có người giữ chức thứ trưởng hay phụ tá bộ trưởng. Trong quân đội, cựu Tổng thống Donald Trump đã thăng cấp tướng cho 5 người Việt Nam trong các binh chủng, người tướng đầu tiên là ông Lương Xuân Việt.

LỜI CUỐI

  Kính thưa quý vị đồng hương thân mến,

  Lời cuối của bài “Góc nhìn của một công dân bình thường” là quan điểm cá nhân của người viết gửi đến toàn thể cộng đồng tỵ nạn Việt Nam.

Phương ngôn Việt Nam có câu “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và “Ăn cây nào rào cây ấy”. Như một công dân bình thường của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, người viết nhận thấy có trách nhiệm với khả năng và kiến thức hạn hẹp nói lên quan điểm cá nhân của mình qua các bài “Biên khảo và góc nhìn” nhằm bảo vệ và vun trồng đất nước thân yêu này nơi đã giáo dục, đón nhận và cưu mang người viết như một người  tỵ nạn chính trị hợp pháp.

Như quý vị biết cứ mỗi bốn năm, Hoa Kỳ có một cuộc bầu cử Tổng thống giữa hai đảng chính trị Dân chủ và Cộng hòa. Năm 2024, ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ là đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa. Hy vọng quý vị đồng hương đã đọc kỹ bài đối chiếu toàn diện trên mọi phương diện này giữa hai ứng viên và có một cái nhìn chính xác và trung thực.

Người viết mong rằng quý vị đồng hương gạt bỏ mọi thành kiến và quyền lợi nhỏ nhoi cá nhân khi bỏ lá phiếu chọn lựa.

Các tài liệu trong bài này người viết không dựa vào các tin tức từ cơ quan truyền thông vì thường bị xuyên tạc và bóp méo theo quan điểm chính trị, mà được trích dẫn trong các cuốn sách trong mục nguồn tài liệu, được viết  bởi các nhà báo điều tra chuyên nghiệp và uy tín, chuyên nghiên cứu và điều tra các đời Tổng thống Hoa Kỳ.

Tóm lại, như Thủ tướng Anh quốc Winston Churchill đã phát biểu về các định chế chính trị và kinh tế, trong hai cái xấu, chúng ta phải chọn “Cái ít xấu hơn”. Cũng vậy, trong hai ứng viên Tổng thống, chúng ta cũng phải chọn ứng viên Tổng thống “Ít xấu hơn”.

                                                            Kính chào

                                    Garden Grove, ngày 15 tháng 03, 2024

Tài liệu tham khảo:

-         The Biden Deception (George Newmayr)

-         Profiles in Deception (Peter Schweizer)

-         The Deep State (Jason Chaffetz)

-         The First Family Detail (Ronald Kessler)

-         Inside Trump’s White House (Doug Wead)

-         The Case for Trump (Victor David Hanson)

-         Death by China (Peter Navarro)